Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Εκπαιδευτικό και Φωτογραφικό Υλικό Συνεδρίου ΕΚΔΔΑ

ΕΚΔΔΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το συνέδριο του ΕΚΔΔΑ με θέμα: «Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): Αναβάθμιση & Αναπροσανατολισμός των δεξιοτήτων στο σύγχρονο επιτελικό κράτος»

Παρακάτω είναι αναρτημένες οι παρουσιάσεις των ομιλητών/τριών του συνεδρίου, καθώς και οι προδιαγραφές των εισηγήσεων για την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου.

                                                                          Αθήνα, Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

1η Συνεδρία: «Εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και Επιτελικό Κράτος. Ο Κλάδος Επιτελικών Στελεχών και ο Ρόλος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.»
  «Κλάδος Επιτελικών Στελεχών: Ένα Φιλόδοξο Πρότυπο Καλής Διακυβέρνησης», Δημήτρης Κιρμικίρογλου
  «Ν.4622/2019: Η Ανάγκη Για Ένα Κράτος Στρατηγείο Πραγματώνεται. Μύθοι και Αλήθειες», Γεώργιος Καραχάλιος
  «Τι Είδους Επιτελικά Στελέχη Θέλουμε; Και Για Ποια Επιτελική Διοίκηση;», Έφη Στεφοπούλου
  «Κλάδος Επιτελικών Στελεχών: Η Απόσταση Θεωρίας και Πράξης», Γρηγόρης Θεοδωράκης
  «Το Επιτελικό Κράτος: Ένα Διαχρονικό Αίτημα (και) των Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α.», Γιάννης Αλεξάκης
2η Συνεδρία: Στρατηγικό Μάνατζμεντ στον Δημόσιο Τομέα και οι Απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
  «Η Αναγκαιότητα Εκπόνησης και Υλοποίησης ενός Αποτελεσματικού και Ορθολογικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη, την Εξέλιξη και την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα», Βασίλειος Κέφης (Βιογραφικό)
   «Η Ηγεσία στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ: Ρόλοι και Δεξιότητες των Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης», Σαράντης Κουγιού (Βιογραφικό)
  «Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός στη Μετα-covid – 19 Εποχή: Προκλήσεις Ανθεκτικότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», Σήφης Πλυμάκης
   «Το μέλλον της εργασίας και η συλλογική νοημοσύνη στον δημόσιο τομέα», Δημήτριος Πανόπουλος (Βιογραφικό)
3η Συνεδρία: Επένδυση σε Ανθρώπους και Δεξιότητες: Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός
ΜΕΡΟΣ Α’ «Η Οργανωσιακή Κουλτούρα ως Θεμέλιο της Αποτελεσματικότητας των Οργανισμών», Δημήτρης Μπουραντάς
  «Κρίσιμες Ηγετικές Δεξιότητες σε Περιόδους Κρίσης», Δήμητρα Ιορδάνογλου 
   «Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων στη Δημόσια Διοίκηση και τα Θέματα που Ανακύπτουν κατά τηνΥλοποίηση τους», Μιχάλης Χρηστάκης (Βιογραφικό)
ΜΕΡΟΣ Β’ Παρεμβάσεις Σπουδαστών Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
  «Νέα Δεδομένα, Προοπτικές και Προκλήσεις για Στελέχη – το Παράδειγμα της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.», Χρήστος Γαϊτάνης (Βιογραφικό), Έλενα Ντζαφέρη (Βιογραφικό) & Γαρυφαλλιά Πετροπούλου (Βιογραφικό)
  «Ο Ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης σε Περιόδους Κρίσεων: το Παράδειγμα της Πανδημίας», Αποστολία Παπαδοπούλου (Βιογραφικό)
  «Μεταρρυθμίσεις, Αλλαγές και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Τομέα του Πολιτισμού», Διομήδης Τόλιος (Βιογραφικό)
4η Συνεδρία: Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσεων στα Σύγχρονα Εργασιακά Περιβάλλοντα –Το Παράδειγμα της Πανδημίας
  «Το Μοντέλο P.E.R.M.A. για την Διαχείριση του Στρες και τη Μεγιστοποίηση της Αποτελεσματικότητας στην Δημόσια Διοίκηση», Μιχάλης Γαλανάκης (Βιογραφικό)
  «Η Ευαλωτότητα ως Βασικό Χαρακτηριστικό στην Αυτογνωσία και Ενδυνάμωση των Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης», Αγγελική Μπουρμπούλη (Βιογραφικό)
  «Διοίκηση μέσω Αξιών (MbV): Καινοτόμα Εργαλεία για Αποτελεσματική Διοικητική Διαχείριση», Παναγιώτης Πασσάς
5η Συνεδρία: Το Τοπίο των Μεταρρυθμίσεων και των Αλλαγών στον Δημόσιο Τομέα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Ανασχεδιασμός και Απλούστευση Διαδικασιών – Δράσεις και Προτεραιότητες – Ανάπτυξη των Απαραίτητων Δεξιοτήτων και Επανεκπαίδευση Αποφοίτων
  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση & Απλούστευση Διαδικασιών: Διαμορφώνοντας το Νέο Πεδίο για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση», Πέτρος Τάσσης
  «Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr: Η Ελληνική Πρωτοβουλία – Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19», Διονύσιος Κοντογιώργης
  «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Ψηφιακές Ικανότητες στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση», Ευγενία Λόκανα (Βιογραφικό)
6η Συνεδρία: Δυνατότητες μετά την Αποφοίτηση – Προκλήσεις και Προοπτικές. Η Συμβολή της ΕΝ.ΑΠ. Ε.Σ.Δ.Δ.Α.: Στόχοι και Δράσεις
  «Οι Προοπτικές των Αποφοίτων: Προσδοκίες και Πραγρατικότητα», Αθηνά Διακουμάκου
  «Οι Απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ως Φορείς Εκσυγχρονισμού και ως Υπερασπιστές του Δημοσίου Συμφέροντος», Γεώργιος Σπανουδάκης (Βιογραφικό)
  «H Διαχρονία του Καθεστώτος των Αποφοίτων και η Διαχρονική Θέση της Ένωσης Αποφοίτων», Αναστάσιος Σαλτερής
  «Ο Θεσμός της Κινητικότητας στην Δημόσια Διοίκηση», Βασίλης Δελής
7η Συνεδρία: Καινοτόμες Προσεγγίσεις και Τάσεις – Οι Ανάγκες Επανεκπαίδευσης των Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
  «Η Δημόσια Διοίκηση ως «Οργανισμός που μαθαίνει» (Learning Organization)», Εμμανουήλ Παυλάκης (Βιογραφικό)
  «Έρευνα Έτους 2018 για την Αποτύπωση Σταδιοδρομίας Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και Έρευνα Έτους 2021 για την Αποτίμηση των Σύγχρονων Αναγκών Επανεκπαίδευσης των Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.», Ηλίας Πεχλιβανίδης (Βιογραφικό)
  «Η Καινοτομία στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ο Ρόλος των Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στην Ανάπτυξη και Διάδοσή της», Νατάσα Τσαρτσάρα 
  «Καινοτόμες Πρακτικές στην Εκπαίδευση των Αποφοίτων: Παρουσίαση της Συνεργασίας τηςΕθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) & Ένωσης Αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α. για τη Διοργάνωση Εργαστηρίων Εκπαίδευσης Αποφοίτων με Έμφαση σε Ζητήματα Δημόσιας Διοίκησης & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων», Διονύσης Γιακουμέλος (Βιογραφικό) & Μαρία Παπαδημητράκη (Βιογραφικό)
  «Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Λήψη Αποφάσεων και τον Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Πολιτικών στον Δημόσιο και Iδιωτικό Tομέα», Αθανάσιος Ράπτης

                                                                          Αθήνα, Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

1η Συνεδρία: Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον: Καλές Πρακτικές
ΜΕΡΟΣ Α’ «Μετατρέποντας την Κρίση σε Ευκαιρία: Η Στρατηγική Εξωστρέφειας της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. στην Περίοδο της Πανδημίας”, Βασίλειος-Νικόλαος Γκατζάρας
  «Building Competencies of Future Senior Civil Servants by Practice-oriented Training», Agnes Fontana
  «Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και το Σύστημα Διαχείρισης της Μάθησης», Μάριος Μιχαηλίδης (Βιογραφικό)
  «Common Assessment Framework (CAF) for Education as Innovation Enabler for Public Administration Schools», Isane Aparicio
1η Συνεδρία: Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης στο Διεθνές Περιβάλλον. Καλές Πρακτικές
ΜΕΡΟΣ Β’ «To the New Normal and Beyond: The Pandemic and The Countermoves at S.N.A.», Gianluigi Mangia & Sabrina Bandera
«Skills Development of Civil Servants by Using Digital Methodologies», Kyosti Vakvainen
«Learning Experiences from Training Programs to Govtech Laboratories», Beatriz Belmonte
«Skills Development for a More Innovative and Better Serving Public Administration», Αbel Carreira
«INA Best Practices on Training, Cooperation and Research at National and International Level», Corina Licea
2η Συνεδρία: Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης στο Mετά-πανδημικό Περιβάλλον
ΜΕΡΟΣ Α’ Η Νέα Εξωστρέφεια. Από την Ευρώπη στον Κόσμο», Γεώργιος Πρεβελάκης
  «Ανομία, Αναξιοκρατία, Ανορθολογισμός», Γεώργιος Πολίτης
  «Κόστος – Ωφέλεια από την Τεχνολογία», Θάνος Βερέμης (Βιογραφικό)
  «Προκλήσεις Αποδοτικότητας για τη Δημόσια Διοίκηση του Αύριο: από την Εμπειρία Στελεχών και Πολιτών», Αθηνά Δημοπούλου (Βιογραφικό)
2η Συνεδρία: Μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης στο Μετά-πανδημικό Περιβάλλον
ΜΕΡΟΣ Β’ «Σκέψεις για την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης», Στάθης Καλύβας
  «Πλατφόρμες Δεξιοτήτων: Το Μέλλον της Επαγγελματικής Κατάρτισης», Χρύσανθος Δελλαρόκας (Βιογραφικό)
  «Στρογγυλά Πούλια σε Τετράγωνες Τρύπες: Μετα-πανδημικά Μαθήματα από την Αγγλοσαξωνική Νομοτεχνική μέσω του Νόμου για το Επιτελικό Κράτος», Κωνσταντίνος Στεφάνου
«Disruption and Public Administration», Taki Sarantakis