Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Παλαιότερες εκδηλώσεις:

11/09/2022 - Ημερίδα ΕΚΔΔΑ-ΥΠΕΣ στη ΔΕΘ: “Επιλογή και Εκπαίδευση Επιτελικών Στελεχών του Δημόσιου Τομέα – Το νέο ειδικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ”

12/09/2021 - Εκδήλωση ΥΠΕΣ - ΕΚΔΔΑ στη ΔΕΘ : "Η αποστολή της ΕΣΔΔΑ : Ο νέος διαγωνισμός και οι προοπτικές σταδιοδρομίας στο σύγχρονο επιτελικό κράτος»

27/01/2020 - Ημερίδα ΕΚΔΔΑ: Δημοσιονομική πολιτική & προϋπολογισμός 2008-2019. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις, έξοδος από την κρίση, νέες προκλήσεις και προοπτικές