Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Το ΕΚΔΔΑ, για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού / επιμορφωτικού του έργου, διαθέτει 2 αμφιθέατρα και 28 αίθουσες στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του, επί της οδού Πειραιώς 211, στον Ταύρο Αττικής.

Οι αίθουσες διακρίνονται σε αμιγείς (θεωρητικής διδασκαλίας) και μικτού τύπου, με δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών. Επίσης, διατίθεται σύστημα υποστήριξης ταυτόχρονης διερμηνείας.

Επιπλέον, λειτουργούν σταθμοί πληροφόρησης (info kiosks) και σταθμοί εργασίας με πρόσβαση στο διαδίκτυο (business centers) ενώ παρέχεται και ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση WiFi στο διαδίκτυο σε όλους τους χώρους.