Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

To ΕΚΔΔΑ μέσω του Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) υλοποιεί εργαστήρια ανοικτής συμμετοχικής διακυβέρνησης (labs.OpenGov) που αποσκοπούν να φέρουν στο προσκήνιο τις δημιουργικές ιδέες, τους ανθρώπους και τους τρόπους για να εισαχθεί η καινοτομία στις σχέσεις του πολίτη και των επιχειρήσεων με το δημόσιο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα Labs.OpenGov.gr γίνεται βήμα διαλόγου ώστε να αποκτήσουν νέα διάσταση, συμμετοχική και αποκεντρωμένη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Πληροφορίες για τα προγραμματισμένα εργαστήρια ανοικτής συμμετοχικής διακυβέρνησης καθώς και για όσα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μπορούν να αναζητηθούν στις ενότητες «Νέα», «Ημερολόγιο Εκδηλώσεων»  και  «Αρχείο Εκδηλώσεων».