Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και
παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι επιστημονικές μονάδες του ΕΚΔΔΑ (ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ και ΙΤΕΚ) διοργανώνουν ημερίδες με αντικείμενο επίκαιρα θέματα που απασχολούν την ελληνική δημόσια διοίκηση. Πληροφορίες για τις προγραμματισμένες ημερίδες, καθώς και για τις ημερίδες που έχουν πραγματοποιηθεί, μπορούν να αναζητηθούν στις ενότητες «Νέα», «Ημερολόγιο Εκδηλώσεων»  και  «Αρχείο Εκδηλώσεων».