Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔΑ καλούνται να λειτουργήσουν ως φορείς αλλαγής στη Δημόσια Διοίκηση και να προωθήσουν τη μεταρρύθμιση και τη μετατροπή της σε αποτελεσματική Διοίκηση ανοιχτού τύπου, που θα προσφέρει υπηρεσίες ποιοτικού χαρακτήρα στους πολίτες και θα λειτουργεί εν γένει προς όφελος της κοινωνίας και της Δημοκρατίας.

Για την Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δείτε εδώ.