Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
live_stream
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
programmata
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το ΕΚΔΔΑ έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ομόλογους φορείς

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το ΕΚΔΔΑ υιοθέτησε ένα σύγχρονο σύστημα πιστοποίησης της επιμόρφωσης

Ποιότητα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΕΚΔΔΑ από το 1999 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΔΔΑ
Ημερίδα ΙΤΕΚ / ΕΚΔΔΑ & Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την προώθηση της επιχειρηματικότητας & της οικονομικής ανάπτυξης
(ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
Το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ - Επιλογές από το κανάλι YouTube

ΕΚΔΔΑ - Newsletter Μεταγνώση

Ανοιχτά δεδομένα ΕΚΔΔΑ