Πρόγραμμα Σπουδών
Επιμορφωτικά Προγράμματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Ειδική Πιστοποίηση
Βιβλιοθήκη
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
live_stream
ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
programmata
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το ΕΚΔΔΑ έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ομόλογους φορείς

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το ΕΚΔΔΑ υιοθέτησε ένα σύγχρονο σύστημα πιστοποίησης της επιμόρφωσης

Ποιότητα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ΕΚΔΔΑ από το 1999 εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

slider3.jpg
Προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων:
Συνέχιση του κύκλου επιμορφώσεων για την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στη Δημόσια Διοίκηση
Με αφορμή την εξέγερση του Stonewall το 1969 στη Νέα Υόρκη, ο Ιούνιος είναι παγκόσμια αναγνωρισμένος ως μήνας ορατότητας και υπερηφάνει...

Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΔΔΑ - Απολογισμός 2022

ΕΚΔΔΑ - Επιλογές από το κανάλι YouTube

Κοινωνική Πολιτική – ΕΚΔΔΑ: Η Επιμόρφωση στην Υπηρεσία των Πολιτών

Δηλώσεις Πρόεδρου ΕΚΔΔΑ στην ΕΡΤ για την επέκταση της συνεργασίας ΕΚΔΔΑ-Microsoft

Παρουσίαση του ΕΚΔΔΑ - Παρασκευή Δραμαλιώτη Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ

Βιντεοπαρουσίαση της εκδήλωσης ΕΚΔΔΑ για την επιλογή & εκπαίδευση των Επιτελικών Στελεχών

ΕΚΔΔΑ - Newsletter Μεταγνώση

Ανοιχτά δεδομένα ΕΚΔΔΑ