Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Το ΕΚΔΔΑ έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ομόλογους φορείς και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή fora και συναντήσεις. Επίσης, συμμετέχει σε προγράμματα του ΟΗΕ και του ΟΟΣΑ, καθώς και σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης (IASIA), της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δημόσιας Διοίκησης (EGPA), ενώ συμμετέχει και στο Δίκτυο Διευθυντών Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DISPA).

Ταυτόχρονα, υλοποιεί, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, επιμορφωτικές δράσεις μεταφοράς διεθνούς τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της διοικητικής μεταρρύθμισης και οργανώνει καινοτόμα προγράμματα σε βέλτιστες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί είτε από φορείς δημόσιας διοίκησης χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον, έχει εκπονήσει τη μελέτη αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει αναλάβει, μέσω προγραμματικής συμφωνίας, την υποστήριξη της προετοιμασίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, έχει οργανώσει στην Αθήνα δύο διεθνή θεματικά συνέδρια: το 2011 με τη συνεργασία της γαλλικής ΕΝΑ, και το 2008 με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ομολόγων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων δημόσιας διοίκησης. Toν Οκτώβριο του 2017, το ΕΚΔΔΑ, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκοπίου ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Επικρατείας και το «Εργαστήριο Δημοσίου Δικαίου των χωρών της Μεσογείου» του Πανεπιστημίου της Τουλούζης (Γαλλία), διοργάνωσε διεθνές διήμερο συνέδριο με θέμα τις «Δημόσιες Υπηρεσίες στη Μεσόγειο» με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, νομικών, διπλωματών και άλλων δημοσίων λειτουργών υψηλού εθνικού και διεθνούς κύρους ενισχύοντας την εξωστρέφεια του φορέα και την επιστημονική του φυσιογνωμία.

Την ίδια χρονιά, μεταξύ 10 και 13 Οκτωβρίου, επτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια από επτά ευρωπαϊκές χώρες και, πιο συγκεκριμένα, το πανεπιστήμιο της Leuven (Βέλγιο), RWTH Aachen and Fraunhofer/FIT (Γερμανία), το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Gdańsk (Πολωνία), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Delft (Ολλανδία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Σουηδία) και το Danube University Krems (Austria), συνεργάστηκαν με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) της Ελλάδας και διοργάνωσαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διαχείριση Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δημοσίου Τομέα» στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για πρόγραμμα που απευθύνθηκε σε CIOs (Chief Information Officers) και στελέχη Τεχνολογιών Πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα από όλες τις χώρες της Ευρώπης και είχε μεγάλη συμμετοχή.

Επίσης, στο πλαίσιο του HORIZON 2020, το ΕΚΔΔΑ συμμετείχε στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SlideWiki, στόχος του οποίου ήταν η συμμετοχική ανάπτυξη ανοικτών συνεργατικών μαθημάτων OpenCourseWare και γενικότερα εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον Ιούνιο του 2019, στο ετήσιο συνέδριο του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών (IIAS) στη Σιγκαπούρη, το ΕΚΔΔΑ είχε ενεργή παρουσία χάρη σε δύο συνεδρίες που πρότεινε και εγκρίθηκαν από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή του IIAS για τα πεδία της Καλής Διακυβέρνησης και της Τεχνολογίας αντίστοιχα. Την επιστημονική μέριμνα για την υλοποίηση των συνεδριών αυτών έχει αναλάβει το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΔΔΑ που τις πρότεινε. Εκτός των συνεδριών αυτών, το ΕΚΔΔΑ συμμετείχε με δύο ακόμα επιστημονικές εισηγήσεις σε διαφορετικά πεδία.

Τον Ιούλιο του 2021 στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): Αναβάθμιση και Αναπροσανατολισμός των Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Επιτελικό Κράτος»,  πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη της Διευθύνουσας Σπουδών της γαλλικής École Nationale d’ Administration (ΕΝΑ) κ. Anges Fontana, καθώς και του Επικεφαλής της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, κ. Μάριου Μιχαηλίδη. Σε ειδική τελετή η Πρόεδρος κ. Π. Δραμαλιώτη και η κ. Α. Fontana, υπέγραψαν την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και της ΕΝΑ.

Το ΕΚΔΔΑ συμμετείχε στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο  SlideWiki, στο πλαίσιο του HORIZON 2020, μαζί με 16 άλλους εταίρους. Στόχος του έργου ήταν η συμμετοχική ανάπτυξη ανοικτών συνεργατικών μαθημάτων OpenCourseWare και γενικότερα εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερος στόχος ήταν η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Η έναρξη του έργου σηματοδότησε τη νέα στρατηγική του ΕΚΔΔΑ για την ανάπτυξη της Έρευνας και Καινοτομίας στη Διοίκηση, καθώς και τη νέα πολιτική για την Ανοικτή και Συνεργατική Μάθηση. Υπεύθυνη του έργου η κα. Αναστασία Παπαστυλιανού, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας ΕΚΔΔΑ, e-mail: apapas@ekdd.gr.

slidewiki_sm

Δράσεις – Actions

Ημερίδα «Ανοικτά Συνεργατικά Εργαλεία και Ανοικτά Μαθήματα στην Διοίκηση – SlideWiki».

Παρουσιάσεις Ημερίδας πατήστε: SlideWiki ή Moodle

Α. Ανοικτά Μαθήματα ΕΚΔΔΑ- Open CourseWares

  1. Ανοικτή Διακυβέρνηση
  2. Αξιολόγηση Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Δημοσίων Υπηρεσιών
  3. Βασικές Αρχές και Έννοιες Διαλειτουργικότητας

Β. Εργαστήρια- Workshops

  1. Ανοικτή Συνεργατική ΜάθησηΈκθεση Εργαστηρίου
  2. Διαχείριση Εκπαιδευτικών Πόρων Συστημάτων ΜάθησηςΈκθεση Εργαστηρίου
  3. Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών ΠόρωνΈκθεση Εργαστηρίου

Γ. Άλλες Δράσεις

Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar) OER στο SlideWiki, Τρίτη 17 Ιουλίου 2018,   (Watch the video)

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με:

Επιπλέον συνεργάζεται με:

Είναι μέλος: