ΕΚΔΔΑ
Επιτελικά Στελέχη: Αποτελέσματα της πρώτης online δοκιμασίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης (AI)
Το ΕΚΔΔΑ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της online εξ αποστάσεως δοκιμασίας που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοί...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημέρωση για νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης του ΕΚΔΔΑ «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), λαμβάνοντας υπόψη νεότερες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Νέος Κύκλος Επιμορφωτικών Προγραμμάτων της Microsoft στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Εγγραφείτε άμεσα!
        Συνεχίζεται η συνεργασία ΕΚΔΔΑ με την Microsoft με δεκαοκτώ (18) εκπαιδευτικά προγράμματα σε εννέα (9) δια...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Νέα Επιμορφωτικά Προγράμματα «Η Καλή Νομοθέτηση στην πράξη: Σύνταξη Ρυθμιστικών Κειμένων και Συνοδευτικών Εγγράφων»
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Παρατείνεται η Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το νέο Πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»(Ενημερωμένο 7-11-2022)
Το κείμενο ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τα ερωτήματα που δεχόμαστε Σε ποιες υπηρεσίες τοποθετούνται οι επιτυχόντες του Ει...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), θα υλοποιήσει Ειδικό Πρόγραμμα ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΚΔΔΑ
ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
Στο πλαίσιο προώθησης της στρατηγικής εξωστρέφειας και καινοτομίας, το ΕΚΔΔΑ συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και π...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής του προγράμματος «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας»
Το ΙΝ.ΕΠ. ανακοινώνει ότι η έναρξη του προγράμματος «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας» που ήταν προγραμματισ...

Περισσότερα