ΕΚΔΔΑ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΚΔΔΑ
ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
Στο πλαίσιο προώθησης της στρατηγικής εξωστρέφειας και καινοτομίας, το ΕΚΔΔΑ συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και π...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής του προγράμματος «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας»
Το ΙΝ.ΕΠ. ανακοινώνει ότι η έναρξη του προγράμματος «Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας» που ήταν προγραμματισ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ανακοίνωση για τις επιμορφωτικές δράσεις που ανεστάλησαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
Τα προγράμματα της τρέχουσας εβδομάδας, από την Τρίτη 25 Ιανουαρίου και έως Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022, πρόκειται να πραγματοποιηθούν...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ανακοίνωση για τις προφορικές εξετάσεις της ενότητας «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση»
Ανακοινώνεται ότι οι προφορικές εξετάσεις για την ενότητα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» (προγραμματισμένες για τις 27/01 -30/01) ...

Περισσότερα

Αναστολή επιμορφωτικών δράσεων ΕΚΔΔΑ την Τετάρτη 26/01/2022
Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, το ΕΚΔΔΑ αναστέλει τις επιμορφωτικές του δράσεις για την Τετάρτη 26/01/2022.  Συγκεκριμμένα δεν θα...

Περισσότερα

Αναστολή επιμορφωτικών δράσεων ΕΚΔΔΑ την Τρίτη 25/01/2022
Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, το ΕΚΔΔΑ αναστέλει τις επιμορφωτικές του δράσεις για την Τρίτη 25/01/2022.  Συγκεκριμμένα δεν θα π...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΙΝ.ΕΠ.: 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Διδακτικού Έργου
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώο...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΙΝ.ΕΠ.: 7η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Διδακτικού Έργου
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη τ...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΙΝΕΠ: 8η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση φακέλων σχεδιασμού και εκπαιδευτικού υλικού επιμορφωτικών προγραμμάτων
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου Δι...

Περισσότερα