ΕΚΔΔΑ
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΘ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α....

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΕΣΔΔΑ: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΦΑΣΗΣ Λ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ....

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ INTERNATIONAL INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE STUDIES (IIAS) ΣΤΗ ΜΟΜΠΑΣΑ (ΚΕΝΥΑ)
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της συνεχούς βελτίωσης και εκσυγχρονισμού μέσω ανταλλαγής απόψεων και βέλτιστων πρακτικών με ομολό...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ σε διεθνή περιφερειακή διάσκεψη στην Ρουμανία
Την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21 Μαρτίου Αντιπροσωπεία του ΕΚΔΔΑ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ κύριο Βασίλη Έξαρχο και τν Διε...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΕΣΔΔΑ: 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΦΑΣΗΣ Λ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ....

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
ΕΣΔΔΑ: 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΦΑΣΗΣ Λ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ....

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Αποτελέσματα δευτέρου σταδίου και γενικά αποτελέσματα 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
Σήμερα Πέμπτη 14/03/2024 συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και ενέκρινε τα αποτελέσματα του δευτέρου σταδίου και τα γενικά αποτε...

Περισσότερα

ΕΚΔΔΑ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Β’ στάδιο του 30ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ
Με πλήρη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου το δεύτερο στάδιο του 30ου εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημό...

Περισσότερα