Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών επισκευής d-rolls για τους εκτυπωτές
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί υλικά επισκευής d-rolls για τους εκτυπωτές του διαθέτει...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση του Συστήματος Πυρανίχνευσης
Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση του Συστήματος Πυρανίχνευσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κ...

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια υλικών επισκευής D- Rolls για τους εκτυπωτές του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί υλικά επισκευής d-rolls για τους εκτυπωτές του διαθέτει...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ετήσια συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης
Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση του Συστήματος Πυρανίχνευσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε...

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή δύο (2) ψηφιακών μεταφραστικών συστημάτων
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη π...

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη α...

Περισσότερα