Διακηρύξεις Προμηθειών

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια τριών (3) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο  των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί τρία (3) φωτοτυπικά μηχανήματα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Παρασκευή 24/1/2014 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος).

Πρόσκληση