Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του ΕΚΔΔΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγων...

Περισσότερα

Επανάληψη πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών πληροφορικής
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί ανταλλακτικά και είδη πληροφορικής. Kαλούνται οι ενδια...

Περισσότερα

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη «αναδόχου» προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη «αναδόχου» προ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 210 KVA
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί ηλεκτροπαράγωγο ζεύγος ισχύος 210 KVA για να λειτουργε...

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του Ο.Π.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α./2015
Η παρούσα πρόσκληση διενεργείται με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επέκτασης του ...

Περισσότερα

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης στο σχέδιο διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη «αναδόχου» προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του ΕΚΔΔΑ
Απαντήσεις στις παρατηρήσεις των Φορέων που συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Διακήρυξης  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δ...

Περισσότερα