Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί 3.600 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και 25 δεσμίδες φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3. Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση