Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ανταλλακτικών πληροφορικής

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί ανταλλακτικά και είδη πληροφορικής. Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως τη Παρασκευή 22 Μαΐου2015 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση