Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για συντήρηση κλιματιστικών/2015

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των τοπικών μονάδων κλιματισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Τρίτη 26/05/2015  στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση