Νέα – Ανακοινώσεις

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις

 

 2015 Imerida Symvaseis 2

Την άμεση αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και προμηθειών ανήγγειλαν ο υπουργός Υγείας, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών, κ. Δημήτρης Μάρδας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Αντώνης Παπαδεράκης.

Η μεταρρυθμιστική αυτή πρωτοβουλία έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια των εργασιών ημερίδας που διοργάνωσε στις 15/5/2015 στην Αθήνα το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΣΥ), το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Τα κυβερνητικά στελέχη, απευθυνόμενα στους 170 και πλέον δημόσιους λειτουργούς,   προσδιόρισαν ως αδήριτη ανάγκη τον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος συστήματος που λειτουργεί επί δεκαετίες, με αποτέλεσμα να έχει γίνει γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό, να ευνοεί ενίοτε χαριστικές συμβάσεις, να ισχυροποιεί πελατειακές σχέσεις και να συντηρεί φαινόμενα διαφθοράς. 

 2015 Imerida Symvaseis 0  

Η κυβέρνηση, επεσήμαναν χαρακτηριστικά, είναι αποφασισμένη να θέσει νέους κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση των δημόσιων πόρων, αξιοποιούν τις τεχνολογίες και εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και να βελτιωθούν οι δεξιότητες του.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, κα Ιφιγένεια Καμτσίδου, και ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΣΥ, κ. Δημήτριος Ράϊκος, γνωστοποίησαν συνέργειες μεταξύ των δύο φορέων, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όσο και σε επίπεδο διαρκούς επιμόρφωσης στελεχών του δημοσίου, μέσω προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δημόσιες πολιτικές διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στον κρίσιμο αυτό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες ημερίδες πρόκειται να διεξαχθούν στην Πάτρα (5/6/2015), στη Θεσσαλονίκη (19/6/2015) και στο Ηράκλειο Κρήτης (20/7/2015).

 

 

Σχετικά Άρθρα