Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδα για αιρετά και επιτελικά στελέχη ΟΤΑ στα Ιωάννινα

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Οργάνωση Υπηρεσιών και Αναπτυξιακή Πολιτική στους ΟΤΑ», στις 2 Οκτωβρίου 2015, στα Ιωάννινα. Η ημερίδα απευθύνεται στα αιρετά και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη των Δήμων και των φορέων τους, οι οποίοι εντάσσονται γεωγραφικά στις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας είναι οι ακόλουθες:

Οργάνωση και Διοίκηση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, καθώς και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους

Αναπτυξιακός ρόλος των ΟΤΑ – Αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία

Ανοιχτή Δημοκρατική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Την επιστημονική ευθύνη της επιμορφωτικής δράσης που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει η Ευγενία Λόκανα, Υπεύθυνη Σπουδών & Έρευνας του ΕΚΔΔΑ (213 1306 413, lokanae@ekdd.gr) και την οργανωτική ο Χριστόδουλος Σταύρου, στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (265 1028 088 * chstavrou@apdhp-dm.gov.gr).

 

 

Σχετικά Άρθρα