Νέα – Ανακοινώσεις

Το ΕΚΔΔΑ στην 80ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το ΕΚΔΔΑ γιορτάζει τα 30 χρόνια ενεργής παρουσίας του στη δημόσια διοίκηση και δίνει το «παρών» στην 80ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, έως την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015. Στο Περίπτερο 15 και, συγκεκριμένα, στο stand 20, οι επισκέπτες και επισκέπτριες της Έκθεσης θα μπορούν να λάβουν πληροφορίες γύρω από την αποστολή, τις δράσεις και πρωτοβουλίες του ΕΚΔΔΑ και των εκπαιδευτικών/επιστημονικών του μονάδων (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Μονάδα Τεκμηρίωσης & Καινοτομιών), τόσο μέσα από τα φυλλάδια προβολής και ενημέρωσης, όσο και με ζωντανή συζήτηση με τα στελέχη του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ) του ΕΚΔΔΑ. Θα είναι χαρά μας να υποδεχτούμε και να συζητήσουμε με όσους και όσες επιθυμούν να ενημερωθούν γύρω από τους τρόπους με τους οποίους το ΕΚΔΔΑ, ως ανεξάρτητος πυλώνας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, τη συνεπικουρεί μέσω της τεκμηρίωσης και της υποστήριξης των μεταρρυθμιστικών αλλαγών και της διαμόρφωσης και υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών.

Στη φωτογραφία διακρίνονται η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, Διευθυντικά Στελέχη και Στελέχη του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης.

Σχετικά Άρθρα