Νέα – Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα πρώτου σταδίου 24ου εισαγωγικού διαγωνισμού

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ), κατά τη συνεδρίαση της 05/02/2016, επικύρωσε τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου του 24ου (ΚΔ΄ εκπαιδευτική σειρά «Κοσμάς Ψυχοπαίδης») διαγωνισμού για την εισαγωγή 80 σπουδαστών/στριών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι το δεύτερο στάδιο πρόκειται να διεξαχθεί στις 22, 23, 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου 2015, εφόσον έχει ολοκληρωθει η κατάθεση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο δεύτερο στάδιο έχουν οι υποψήφιοι/ες κατά σειρά επίδοσης σε διπλάσιο αριθμό του προκαθορισμένου αριθμού εισακτέων στην ΕΣΔΔΑ εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση  της βαθμολογίας, προστιθεμένων και των ισοβαθμησάντων με τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα υποψήφιο/α.

Με απόφαση της ΚΕΕ οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες, που στον 24ο διαγωνισμό είναι 160, πρέπει, από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 έως και την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρες 08.00 έως 14.30, να προσκομίσουν ή να ταχυδρομήσουν επί αποδείξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Γραφείο 510, Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, ΤΑΥΡΟΣ).

Σχετικά Άρθρα