Νέα – Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτημάτων εκπαίδευσης

 

Τη συνεργατική δράση όλων των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου επιστρατεύει η νέα διοίκηση του ΕΚΔΔΑ για την τεκμηρίωση των αναγκών εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και το σχεδιασμό των επιμορφωτικών παρεμβάσεων. Σε πρώτη φάση και για πρώτη φορά, καθιέρωσε ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτημάτων εκπαίδευσης, ενός ψηφιακού διαύλου επικοινωνίας, μέσω του οποίου υποστηρίζεται ο σχεδιασμός κάθε εκπαιδευτικού τίτλου με τη σχετική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας υλοποίησης και των αναγκών στις οποίες ανταποκρίνεται η υλοποίηση κάθε τίτλου επιμορφωτικού προγράμματος. Οι δυνατές επιλογές είναι η ανταπόκριση σε θεσμικές αλλαγές, σε δομικές ή οργανωσιακές αλλαγές, η εφαρμογή ευρωπαϊκής, εθνικής ή περιφερειακής πολιτικής ή άλλη περίπτωση, στην οποία να περιγράφεται εν συντομία η σχετική ανάγκη.

Η υποβολή αιτήματος, συνοδεύεται από τη συνοπτική περιγραφή των επιχειρησιακών στόχων του φορέα, ενώ καθορίζεται και η ομάδα – στόχος, δηλαδή ο αριθμός των στελεχών που πρόκειται να επιμορφωθούν, κατ’ εκτίμηση βάση της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή άλλης κατηγορίας. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε φορέας ή υπηρεσία του δημοσίου διαθέτει απευθείας πρόσβαση στο ιστορικό των αιτημάτων του συσχετίζοντας το βαθμό ικανοποίησής τους. Αρκεί να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα στελέχη του, ώστε να υποβάλλουν αιτήματα επιμορφωτικών προγραμμάτων, αλλά και αιτήματα εισαγωγικής εκπαίδευσης. Η εξουσιοδότηση παρέχεται εγγράφως από το αρμόδιο Όργανο Διοίκησης του Φορέα και με τον τρόπο αυτό αποδίδονται ρόλοι Υπευθύνου για την υποβολή των εν λόγω αιτημάτων.

Σύνδεσμος:   https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp?SignType=2

Σχετικά Άρθρα