Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση 290 αιρετών και επιτελικών στελεχών ΟΤΑ στα Ιωάννινα

 

2015 Imerida 1 Ota Ioannina

Με τη συμμετοχή 290 αιρετών και επιτελικών στελεχών των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού από τις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στις 2/10/2015, επιμορφωτική ημερίδα του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Οργάνωση Υπηρεσιών και Αναπτυξιακή Πολιτική στους ΟΤΑ». Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με που έχει ήδη ξεκινήσει το ΕΚΔΔΑ με Περιφέρειες και Δήμους της χώρας προκειμένου μέσα από ένα πλέγμα στοχευμένων επιμορφωτικών, συμβουλευτικών και ερευνητικών δράσεων να ανταποκρίνονται στην οργάνωση των υπηρεσιών των ΟΤΑ και να εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές τους ανάγκες.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημήτριος Σιώλος και Διευθυντής Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Δημήτριος Χαμπίπης. Το ΕΚΔΔΑ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ, δρ Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, την Διευθύντρια Διοικητικού, Ανατολή Κοζάρη, και τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ) του ΕΚΔΔΑ, Μερκούριο Μαργαριτόπουλο. Την επιστημονική ευθύνη της επιμορφωτικής δράσης είχε η Ευγενία Λόκανα, Υπεύθυνη Σπουδών & Έρευνας του ΕΚΔΔΑ και την οργανωτική οι κ.κ. Θωμάς Καραμανίδης, στέλεχος του ΠΙΝΕΠΘ, και Χριστόδουλος Σταύρου, στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας ήταν οι ακόλουθες:

1. Οργάνωση και Διοίκηση των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, καθώς και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους

2. Αναπτυξιακός ρόλος των ΟΤΑ – Αναπτυξιακά και χρηματοδοτικά εργαλεία

3. Ανοιχτή Δημοκρατική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση

Σχετικά Άρθρα