Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες στους ανελκυστήρες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να αντικαταστήσει τους πίνακες χειρισμού ανελκυστήρων με απολύτως καινούριους και αχρησιμοποίητους, ηλεκτρονικούς, νέας τεχνολογίας, inverter, για την αναβάθμιση των ανελκυστήρων και την καλή λειτουργία τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά μαζί με το φύλλο συμμόρφωσης έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου2015 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

 Πρόσκληση