Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδα ενημέρωσης για τις δημόσιες συμβάσεις στη Λάρισα

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 στη Λάρισα, ημερίδα ενημέρωσης για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συμβάσεων έργων και προμηθειών του δημοσίου σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Υψηλόβαθμα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής πρόκειται να ενημερώσουν αιρετά και επιτελικά στελέχη Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, Περιφερειών, Δήμων, καθώς και φορέων του Δημοσίου για τις πρόσφατες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Γεώργιου Παπαδεράκη, του Προέδρου της ΕΑΑΔΗΣΥ, κ. Δημήτριου Ράϊκου, και της Αντιπροέδρου του ΕΚΔΔΑ και Διευθύντριας του ΙΝΕΠ, Αν. Καθηγήτριας Μαρίας Γκασούκα.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των ειδικών επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ και συμβάλλει στην υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στον κρίσιμο τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «DIVANIPALACE» από τις 09:00 έως τις 16:00.

Την επιστημονική ευθύνη της ημερίδας έχει ο δρ Αντώνιος Λιανός, Υπεύθυνος Σπουδών και Έρευνας ΕΚΔΔΑ ( 213 1306 244) και την οργανωτική ο Θωμάς Καραμανίδης, στέλεχος του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης του ΕΚΔΔΑ ( 231 3321 101)

Σχετικά Άρθρα