Νέα – Ανακοινώσεις

Πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του σεξισμού στη γλώσσα της διοίκησης

Το ΕΚΔΔΑ ενσωματώνει στις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές του δράσεις τον Οδηγό χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα που έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

Σε πρώτη φάση ο οδηγός θα περιληφθεί στα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης του ΙΝΕΠ με στόχο την ενημέρωση και την πρακτική άσκηση των νεοεισερχομένων υπαλλήλων σε θέματα ισότητας των φύλων, μέσα από την ανάδειξη και ανάλυση του σεξισμού που επικρατεί στη γλώσσα της διοίκησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 30/9/15, εξειδικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών, καθώς και του προσωπικού του ΕΚΔΔΑ με στόχο να αποκτήσουν πλήρη και εμπεριστατωμένη γνώση του εν λόγω Οδηγού και να συμβάλλουν στη διάχυσή σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης.

Σχετικά Άρθρα