Νέα – Ανακοινώσεις

Ημερίδες Ενημέρωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή οργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων και προμηθειών, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 (Πειραιώς 211, στον Ταύρο).

Η ημερίδα θα διαρκέσει από τις 09:30 έως 16:30 και είναι η πρώτη από μια σειρά αντίστοιχων δράσεων, που πρόκειται να διεξαχθούν στην Πάτρα (στις 5/6/2015), στη Θεσσαλονίκη (στις 19/6/2015) και στο Ηράκλειο Κρήτης (στις 20/7/2015).

Η επιμορφωτική πρωτοβουλία αφορά αναθέτουσες αρχές και φορείς της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης και απευθύνεται σε στελέχη και υπαλλήλους Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Δήμων, Πανεπιστημίων, καθώς και φορέων του Δημοσίου που καλούνται να εφαρμόσουν το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Οι ημερίδες αυτές αποτελούν την απαρχή μιας ολοκληρωμένης επιμορφωτικής παρέμβασης του ΕΚΔΔΑ, καθώς προαναγγέλλεται η ένταξη ενός νέου θεματικού κύκλου με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις» στις επιμορφωτικές δράσεις που υλοποιεί ανά την επικράτεια το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, προκειμένου να υποστηριχθούν τόσο το έργο της ΕΑΑΔΗΣΥ, όσο και οι δημόσιες πολιτικές διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στον κρίσιμο αυτό τομέα.

Διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο

Την επιστημονική ευθύνη της επιμορφωτικής δράσης έχει ο Δρ Αντώνιος Λιανός και την οργανωτική η Αγγελική Ελευθεράκη.

Σχετικά Άρθρα