Διακηρύξεις Προμηθειών

Ασύρματη ζεύξη της ΑΣΚΤ με το κτίριο του ΕΚΔΔΑ.

Προκειμένου να γίνει η δικτυακή ζεύξη της ΑΣΚΤ με το κτήριο του ΕΚΔΔΑ θα χρειαστεί να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση-ρύθμιση συστήματος ασυρματικού link.

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την πιο πάνω προμήθεια και εγκατάσταση-ρύθμιση συστήματος ασυρματικού link, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015  στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση