Διακηρύξεις Προμηθειών

Επανάληψη πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή Folder-Μπλοκ σημειώσεων και στυλό

Το Ε.Κ.Δ.Δ.A. για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ. , χρειάζεται να προμηθευτεί Folder- Μπλοκ σημειώσεων και στυλό, στην ποσότητα και με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.

 Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015  στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση