Νέα – Ανακοινώσεις

Οκτώ επιμορφωτικές δράσεις στη Ρόδο

 

Οκτώ επιμορφωτικές δράσεις διοργανώνει το επόμενο δίμηνο στη Ρόδο το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Η πρώτη δράση αρχίζει στις 25/5/2015 και σχετίζεται με τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδικής συνεργασίας και διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον. Έχει διάρκεια 5 ημερών και απευθύνεται σε υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου με καθήκοντα και αρμοδιότητες που απαιτούν συχνή συνεργασία και επικοινωνία με άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας ή/και πολίτες ή άλλες υπηρεσίες. Ακολουθεί, στις 29/6/2015, επιμορφωτική ημερίδα για την υποστήριξη των πολιτικών ισότητας των φύλων που απευθύνεται στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, που υπηρετούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στους Δήμους Δωδεκανήσου. Η ημερίδα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη διοίκηση και αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και υποστήριξης της ένταξης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων ισότητας των φύλων.

Επιπλέον, από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2015, οργανώνεται εκπαίδευση προϊσταμένων τμημάτων του Δήμου Ρόδου προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να διοικούν με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Την ίδια χρονική περίοδο υπάλληλοι του δήμου που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση των πολιτών, την έκδοση και διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων και εγγράφων πρόκειται να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη νομιμότητα και τη διαφάνεια. Σκοπός της δράσης είναι οι υπάλληλοι να αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής των κανόνων δικαίου, έτσι ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι στην εργασία τους και να εδραιωθεί μια σταθερή σχέση αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών. Από τις 22/6/2015 και για δύο εβδομάδες η επιμόρφωση των υπαλλήλων του δήμου θα αφορά στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, ενώ, από τις 6 έως τις 8/7/2015, η εκπαίδευση θα αφορά στο κοινό πλαίσιο αξιολόγησης ως εργαλείο για διοίκηση ολικής ποιότητας. Τέλος, δύο ακόμα προγράμματα οργανώνονται στη Ρόδο, στις 8/6/2015 και στις 22/6/2015, για δόκιμους υπαλλήλους προκειμένου να εξοικειωθούν με το πλαίσιο λειτουργιών και αρχών του σύγχρονου διοικητικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα που απευθύνονται στα στελέχη και τους υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και υποβολή αντίστοιχων σχεδίων εκπαίδευσης με την αγαστή συνεργασία του Δήμου.

Σχετικά Άρθρα