Νέα – Ανακοινώσεις

ΕΣΔΔΑ: Τελευταία νέα για τον 24ο εισαγωγικό διαγωνισμό

 

Στην τελική ευθεία βρίσκονται όλες οι θεσμικά προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου να προκηρυχθεί, με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, ο 24ος διαγωνισμός εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε στους 80, ενώ σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται σε δύο στάδια και η εξέταση στην ξένη γλώσσα αντικαθίσταται από το πιστοποιητικό άριστης γνώσης ή της αγγλικής, ή της γαλλικής, ή της γερμανικής, ή της ιταλικής, ή της ισπανικής. Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στις ενότητες: «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», «Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική» και «Γνώσεις και Δεξιότητες». Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση στην ενότητα «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος». Ταυτόχρονα, συστήνονται τα εξής πέντε τμήματα εξειδίκευσης στην ΕΣΔΔΑ: Γενικής Διοίκησης, Αναπτυξιακών Περιφερειακών Πολιτικών, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες του διαγωνισμού.

Δείτε εδώ τις υπηρεσίες διάθεσης των αποφοίτων της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 2199/Β/13.10.2015)

Λόγω της προκήρυξης εθνικών εκλογών οι διαδικασίες έκδοσης της προκήρυξης αναστέλλονται μέχρι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης (άρθρο 28, παρ. 1 και 2, Ν2190/94).

Σχετικά Άρθρα