Νέα – Ανακοινώσεις

Προγράμματα Επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015

 

617 προγράμματα του ΙΝΕΠ περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό της επιμορφωτικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 4,5 εκ. ευρώ. Τα προγράμματα αντιστοιχούν σε 182 πιστοποιημένους τίτλους και συμβαδίζουν με τη διοικητική μεταρρύθμιση και τις προτεραιότητες στην εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών. Προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και αντίστοιχες συνεργασίες και συνέργειες του ΕΚΔΔΑ με φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου. Ταυτόχρονα, καταβλήθηκε προσπάθεια με όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης, τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα προκειμένου να συμπεριληφθούν προγράμματα επιμόρφωσης που καλύπτουν άμεσες και επείγουσες ανάγκες.

Η επιμόρφωση των προϊσταμένων όλων των βαθμίδων της διοίκησης, η επιμόρφωση των αιρετών, η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η άρση των στερεοτύπων, η προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων, η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής αναδείχθηκαν ως βασικές προτεραιότητες στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα.

Από το σύνολο των προγραμμάτων, ποτ πρόκειται να υλοποιηθούν σε 28 πόλεις της χώρας, 175 σχετίζονται με την οικονομία και τη δημοσιονομική πολιτική, 124 με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις νέες τεχνολογίες, 108 με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, 70 με τη διοικητική μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση, 57 με τη βιώσιμη ανάπτυξη, 52 με την ισότητα ευκαιριών, την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική ασφάλιση, ενώ 31 προγράμματα αφορούν σε εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ

Αναζητήστε εδώ τα προγράμματα ανά θεματικό κύκλο και Περιφέρεια

Σχετικά Άρθρα