Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη γραφικής ύλης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015   στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση