Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών καθαριότητας
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού. Καλούνται οι ενδιαφε...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 2015
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο  των αναγκών λειτουργίας του, προτίθεται να αναθέσει   την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εκπαιδευτικού και λ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος και δέκα (10) έγχρωμων εκτυπωτών
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί  ένα (1) πολυμηχάνημα  και δέκα (10) έγχρωμους εκτυπωτ...

Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικά υλικά. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κατ...

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαμονής, διατροφής, εξασφάλισης αιθουσών και λοιπών αναγκαίων υπηρεσιών για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α επαναπροκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Ο ...

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη π...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη γραφικής ύλης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κατα...

Περισσότερα