Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για ετήσια συντήρηση κλιματιστικών

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των τοπικών μονάδων κλιματισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Παρασκευή 23/05/2014 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφο).

Πρόσκληση