Νέα – Ανακοινώσεις

ATHENS DISPA Meeting

To EKΔΔA, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, διοργανώνει συνάντηση με τίτλο «Resilience in the Public Sector: the PA Schools’ and Institutes’ contribution», στην οποία συμμετέχουν οι Διευθυντές Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (DISPA) των κρατών μελών της ΕΕ. Οι εργασίες θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Ιουνίου 2014, στο Ζάππειο Μέγαρο. Γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική.

In the framework of the Hellenic Presidency of the EU Council, EKDDA is organising the Directors of Institutes and Schools of Public Administration (DISPA) Meeting under the title “Resilience in the Public Sector: the PA Schools’ and Institutes’ contribution” on 5th and 6th June 2014, at Zappeion Conference Centre. Working language: English.

For the Meeting’s agenda, press here.

Σχετικά Άρθρα