Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 2015

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο  των αναγκών λειτουργίας του, προτίθεται να αναθέσει   την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εκπαιδευτικού και λοιπού αναγκαίου υλικού για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του.

 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Παρασκευή 19/12/2014 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση