Διακηρύξεις Προμηθειών

Συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση-αναγόμωση των πυροσβεστήρων που βρίσκονται στην Κ.Υ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Τετάρτη  18/02/2015 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση