Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί είδη γραφικής ύλης. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κατα...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για επέκταση μνήμης στους δύο (2) Servers
Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την επέκταση της μνήμης στους δύο Serversπου διαθέτει, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά λαμπτήρων βιντεοπροβολέων
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί λάμπες βιντεοπροβολέων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ...

Περισσότερα

Επανάληψη πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή Folder-Μπλοκ σημειώσεων και στυλό
Το Ε.Κ.Δ.Δ.A. για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ. , χρειάζεται να προμηθευτεί Folder- Μπλοκ σημειώσεων και σ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή Folder-Μπλοκ σημειώσεων και στυλό
Το Ε.Κ.Δ.Δ.A. για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ. , χρειάζεται να προμηθευτεί Folder- Μπλοκ σημειώσεων και σ...

Περισσότερα