Επανάληψη πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή Folder-Μπλοκ σημειώσεων και στυλό
Το Ε.Κ.Δ.Δ.A. για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ. , χρειάζεται να προμηθευτεί Folder- Μπλοκ σημειώσεων και σ...

Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την ανάδειξη προμηθευτή Folder-Μπλοκ σημειώσεων και στυλό
Το Ε.Κ.Δ.Δ.A. για τις ανάγκες των προγραμμάτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ. , χρειάζεται να προμηθευτεί Folder- Μπλοκ σημειώσεων και σ...

Περισσότερα