Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια toner και photoconductor

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί toner και photoconductor. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου2015 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση

Διευκρινίσεις