Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά λαμπτήρων βιντεοπροβολέων

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί λάμπες βιντεοπροβολέων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Τρίτη 12 Μαΐου2015 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση