Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για επέκταση μνήμης στους δύο (2) Servers

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την επέκταση της μνήμης στους δύο Serversπου διαθέτει, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου2015 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση