Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά cd και dvd

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α, για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ. (εγγραφή εκπαιδευτικού υλικού), διαθέτει μηχανήματα EPSON PP-100N και χρειάζεται να προμηθευτεί, cd και dvd, λευκά με αδιάβροχη επιφάνεια για την εκτύπωση λογοτύπων.

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015  στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση