Διακηρύξεις Προμηθειών

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης στο σχέδιο διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη «αναδόχου» προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του ΕΚΔΔΑ

Απαντήσεις στις παρατηρήσεις των Φορέων που συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Διακήρυξης  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για τις ΑΝΑΓΚΕΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

Μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις αυτές,  «κατεβάζοντας» στον υπολογιστή σας το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

Απαντήσεις