Διεθνής διαγωνισμός ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή, για την ανανέωση της συνδρομής ξεν...

Περισσότερα

Διαγωνισμός για την εκμίσθωση – λειτουργία Κυλικείου
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική...

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης με στόχο την απρόσκοπτη και πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αν...

Περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου εντός του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική...

Περισσότερα