Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Ε.Κ.Δ.Δ.Α

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση του υποσταθμού μέσης τάσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά έως και την Πέμπτη 16/05/2013 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .

Πρόσκληση