Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί ηλεκτρολογικά υλικά. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .  

Πρόσκληση