Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για Απεντόμωση-Μυοκτονία

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια Απεντόμωση-Μυοκτονία-Απολύμανση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Πέμπτη 09/05/2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος).

Πρόσκληση