Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για συντήρηση κλιματιστικών

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των τοπικών μονάδων κλιματισμού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Παρασκευή 10/05/20132 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφο).

Πρόσκληση