Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για προμήθεια λογισμικού

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί το λογισμικό: « Minitab 16 for Windows ακαδημαϊκή άδεια 120 χρηστών απεριορίστου χρόνου (perpetual), με άδειες τύπου standalone ».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδος έως και την Τετάρτη 3 Απριλίου 2013 στο γραφείο πρωτοκόλλου (1ος όροφος) .  

Πρόσκληση