Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά λαμπτήρων βιντεοπροβολέων.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του, χρειάζεται να προμηθευτεί λάμπες βιντεοπροβολέων. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο, την οικονομική τους προσφορά για τα παραπάνω είδη έως και την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014   στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση